Wijkagenten team de Waarden: soms nieuw, soms vertrouwd

zondag 19 juli 2015

Tiel - De komende tijd zullen ze steeds vaker in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn, de soms vertrouwde maar soms ook ?nieuwe? wijkagenten van basisteam De Waarden. Sinds 1 juli zijn de wijkagenten genstalleerd voor dit basisteam dat haar werkgebied heeft in Rivierenland en de Bommelerwaard.

De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meerwijkagenten aangenomen om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieveimpuls te geven.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebiedsgebondenpolitiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen metburgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste basisteamTweestromenland omvat de gemeenten Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen, Drutenen West Maas en Waal. Het team voert de kerntaken van de politie uit: debasispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immersgoed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Volgens een afspraak gemaakt bij de invoering van de Nationale Politie krijgtelke gemeente gemiddeld 1 wijkagent op 5000 inwoners. De wijkagenten wordenzodanig over het werkgebied verdeeld, dat recht wordt gedaan aan de specifiekeomstandigheden in elke wijk en buurt. Nog meer dan voorheen zullen zij prominentaanwezig zijn in de wijk en daarmee de ogen en oren van de politie zijn.

Passewaaij, Waddenoijen, Zennewijnen, Kapel-

Tiel West

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk.Daar richt hij of zij zich op de aanpak van veiligheidsvraagstukken zoalsoverlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent maakt onderdeeluit van een basisteam. In samenwerking met collega?s van de surveillancedienst,recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren envergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de gemeente enmaatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de wijkagent.Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe dezeadequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit debuurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over deveiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle nieuwe wijkagenten en hunwerkgebieden elders op politie.nl te plaatsen. Wilt u contact met uw wijkagent?Belt u dan met telefoonnummer 0900 8844.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Zoelmond | 112 alarmeringen Zoelmond | Goedkoop Tanken in Zoelmond | Supermarkten in Zoelmond | Weerbericht Zoelmond